Reference

 • výstavba dálnice D 47 v Ostravě-Svinově
 • výstavba dálničního obchvatu Olomouce
 • rekonstrukce ul. Místecké (myší díra) v Ostravě-Vítkovicích
 • stavba rychlostní komunikace v Mostech u Jablunkova
 • rekultivace skládky TKO pro město Kravaře
 • Provedení odkopu, odvozu a uložení zeminy na stavbě Dálnice D 47, stavba 4707 Bílovec–Ostrava Rudná (objem cca 350 000 m³ Strabag a.s.)
 • Provedení zemních prací na stavbě “Silnice I/48 Český Těšín–Žukov” (pro Strabag a.s. objem 80 000 m³)
 • Provedení části stavby “Rychlostní komunikace R 48 etapa 1, Dobrá–Tošanovice (pro Strabag a.s.)
 • Přeprava slévarenských písků ze ŽDB Bohumín (objem 30 000 t pro A.S.A. spol. s r.o.)
 • Přeprava materiálu na výstavbu dálnice D 47. Úsek 08 mezimostní objekty 8216 a 8221 (objem 120 000 t pro Multiserv a.s.)
 • Dodávka materiálu včetně dopravy na stavbu “Silnice 1/58 Bohumín”, příjezd k hraničnímu mostu, (Strabag a.s.)
 • Rekultivace odvalu D 1 a D 2 v k.ú. Hrabová a Paskov (objem 80 000 t pro OKD Rekultivace a.s.)
 • Provedení HTÚ (hrubých terénních úprav) na stavbě TESCO Havířov (IMOS Brno a.s., Strabag a.s.)
 • Provedení HTÚ zpevněných ploch a parkovacích míst při přípravě ČEZ Arény v Ostravě na MS v ledním hokeji (Strabag a.s.)
 • Dodávka skrývkové zeminy pro rekultivační účely na stavbu “Sanace území Karolína Ostrava” (pro OKD Rekultivace a.s.)
 • Provedení zemních prací na stavbě “Sklad PH Sedlnice” (pro ŽS Brno, a.s.)
 • Přeprava zemin s obsahem ropných látek z provozoven společnosti MORA Moravia (pro DEAKONTA a.s., objem cca 15 000 t)
 • Provedení HTÚ při výstavbě víceúčelové sportovní haly v Ostravě-Polance (Bytostav Poruba a.s.)
 • Přeprava kontaminovaných zemin pro DEZA a.s. (objem cca 80 000 t)
 • Zajišťování dopravního a mechnizačního servisu pro firmy Vamoz servis a.s., Ostravské vodárny a kanalizace a.s., SITA a.s., A.S.A spol. s r.o., ODS Dopravní stavby Ostrava a.s., Colas a.s., Swietelsky stavební s.r.o., ČMO české a moravské obalovny s.r.o., MAKOS a.s., Dopravní podnik Ostrava a.s., a další firmy

Naši zákaznící – výběr

 • STRABAG a.s.
 • EUROVIA CS a.s.
 • FCC ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
 • SILNICE MORAVA s.r.o.
 • AWT Rekultivace a.s.
 • OSTRAVSKÉ VODÁRNY a.s.
 • OZO OSTRAVA s.r.o.
 • MAKOS a.s. a další …